Działalność plastyczną pojmuję jako misz - masz stylów i tematów dających się połączyć w cykle. Praca dyplomowa i twórczość obejmuje szeroko pojęte malarstwo: kolaż/asamblaż/ilustrację, instalację, małe formy plastyczne: obiekt/biżuteria. Dyplomowy cykl prac malarskich "Cyborgi" podejmuje problem mitu cyborga jako istoty będącej połączeniem przeciwieństw - człowieka, maszyny i zwierzęcia w jeden, samowystarczalny organizm. Cyborg stanowi tym samym metaforę mojej twórczości - jest "jednością w różnorodności", mieszanką, potrzebą szukania różnych tematów i środków wyrazu. W pracach pojawiają się motywy zwierzęce, lalkowe, człekokształtne - fantastyczne bądź realne, często z nutą ironii i czarnego humoru. Inspiracją do działania jest muzyka, mrok, retro w połączeniu z fascynacją kulturą masową oraz naturą ludzką z jej słabościami i namiętnościami, zjawiska transgresywne w obrębie cielesności i kultury.

Edukacja:

2008 - dyplom w zakresie malarstwa
2008 - malarstwo, papier artystyczny, fotografia
2005 - 2007 - grafika warsztatowa, malarstwo, papier artystyczny
2003 - 2005 - profil artystyczny ogólny
2003 - 2008 - Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, Wydział Edukacji Wizualnej (obecnie WSW)
1998 - 2003 - Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu, kierunek Wystawiennictwo

Doświadczenie zawodowe:

Od 2011 – praca w charakterze plastyka – doradcy
06 2010 - 11 2010 - staż w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi pod kierunkiem dr Rafała Sobiczewskiego
02 2009 - 02 2010 - staż w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi pod kierunkiem prof. Jolanty Wagner
03 2008 - 04 2008 - praktyki pedagogiczne jako nauczyciel plastyki, Poleski Ośrodek Sztuki, Łódź
09 2006 - praktyki pedagogiczne jako nauczyciel plastyki w Zespole Szkół Nr. 3 Łódźkiego Stowarzyszenia Społeczno - Oświatowego, Łódź
2006 - organizacja warsztatów plastycznych "Ikona", Wydział Edukacji Wizualnej ASP, Łódź

Nagrody, dodatkowe osiągnięcia:

Członkini Stowarzyszenia Artystycznego "Kultura Aktywna"
05/09 2011 - kurator i współautor warsztatów i projektu artystycznego "Kult ura mięsa", Wrocław
10 2010 - współprowadząca wraz z dr Rafałem Sobiczewskim plener malarski dla studentów Wydziału Sztuk Wizualnych ASP Łódź, Fabryka Scheiblera, ul Tymienieckiego5/7 Łódź
2009 - nagroda "Start Point" - wybrane dyplomy Europy, Klenova, Czechy
05 2009 - kurator IV Międzynarodowych Warsztatów Intermedialnych "Ja, Tu I Teraz", Łódź
03 2008 - nagroda firmy Magam Sp. z o.o. na XXV Konkursie im. Wł. Strzemińskiego - "Sztuki Piękne" 2007 - 2008
2005 - udział w przedstawieniu teatralnym "Z perspektywy marionetki" w ramach Otwartej Pracowni Działań Twórczych "Poruszenie", Łódź

Wystawy Zbiorowe i Indywidualne:

09/10 2015 - "Wakacje w mieście", Miejski Punkt Kultury Prexer-UŁ, Łódź
11 2014 - "Kto Ty Jesteś?", 6 Dzielnica, Łódź
05 2014 - "Humanoid 2", Galeria Ptapty Teatr Polski, Poznań
03 2014 - "Pozdrowienia z Łodzi", 6 Dzielnica, Łódź
02 2014 - "Humanoid", Konduktorownia, Częstochowa
03 2013 - "KULTURA JEST. Prezentacja działań Stowarzyszenia Kultura Aktywna", Galeria Manhattan, Łódź
12 2012 - "Koniec Świata", Muzeum Książki Artystycznej, Łódź
12 2012 - "Cyfroteka", 6 Dzielnica, Łódź
09 2012 - "Wystawa Ekspres Wschód / Powrót do Awangardy", Dawna Kamienica Pinkusa, Łódź
06 2012 - "Katecheza po łódzku", Muzeum Książki Artystycznej, Łódź
05 2012 - "Katecheza", Noc Muzeów, Centrum Sztuki Impart, Wrocław
05/06 2012 - "Otwarta Wystawa", Łódzka Specjalna Stefa Ekonomiczna
03 2012 - "Katecheza", Kamienica Cudów, Lublin
03 2012 - "Dobro i Piękno 3", Bar "Anna", Łódź
02 2012 - "Corpus", Galeria "Wolna Przestrzeń"" Wydziału Sztuk Wizualnych ASP Łódź
09/10 2011 - "Kult ura Mięsa 2", Browar Mieszczański, Wrocław
07 2011 - wirtualna wystawa indywidualna "Man-Enigma", plasterlodzki.pl/sztuka
06 2011 - "Żywioły", Nasiadownia "Stara Szwalnia", Łódź
05/06 2011 - "Otwarta Wystawa", Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna i Muzeum Książki Artystycznej Łódź
05 2011 - warsztaty artystyczne "Kult ura Mięsa", 21-29.05 - wystawa, Nasiadownia "Stara Szwalnia", Eternia, Łódź
12 2010 – "Dobro i Piękno", bar "Anna", Łódź
10 2010 - "Ja, Tu I Teraz", V Międzynarodowe Warsztaty Intermedialne, Łódź
04/05 2010 - wystawa indywidualna "Instynkt - Emocje - Automatyzm", Galeria Bałucka, Stary Rynek 2, Łódź
03/04 2010 - "Kotowisko", Poleski Ośrodek Sztuki, Łódź
03 2010 - "Malowane nadzieją" wystawa artystycznie zdobionych wydmuszek strusich jaj, Manufaktura, Łódź
02 2010 - "05.09", Galeria Manhattan, Łódź
2009 - "Wzajemne oddziaływanie - Wechselwirkungen", Galeria Fronttmann – Hallen, Herne, Niemcy
08/09 2009 - "Start Point", Wybrane Dyplomy Europy, Galeria Klatovy, Klenova, Czechy
05 2009 - "Ja, Tu I Teraz", IV Międzynarodowe Warsztaty Intermedialne, Łódź
04/06 2009 - wystawa malarstwa studentów ASP Pracownii prof. Jolanty Wagner i ad. Rafała Sobiczewskiego Wydziału Edukacji Wizualnej, Galeriia Biblio-Art, Politechnika Łódzka
04 2009 - "Mój Mistrz" w ramach IX Festiwalu Nauki Techniki i Sztuki, Galeria ASP, Łódź
01/02 2009 - wystawa indywidualna "Z perspektywy czterech łap", Poleski Ośrodek Sztuki, Łódź
01/02 2009 - "ASP Rocznik 2008", Centralne Muzeum Włókiennictwa, Łódź
12 2008 - "Małe Niezobowiązujące", Klub Spadkobierców, Łódź
04 2008 - "Pracownia 302" Poznaj Język Sztuki w ramach VIII Festiwalu Nauki Techniki i Sztuki, Galeria ASP, Łódź
04 2008 - "Niewidzialne Miasto - Łódź", Wydział Edukacji Wizualnej, Łódź
04 2008 - indywidualna wystawa prac malarskich w galerii programu "Dobry Wieczór" TVP Łódź
03/04 2008 - wystawa nagrodzonych prac XXV Konkursu im. Wł. Strzemińskiego - "Sztuki Piękne", Galeria ASP, Łódź
03 2008 - "Malowane nadzieją"" aukcja charytatywna i wystawa artystycznie zdobionych wydmuszek strusich jaj, aukcja - Grand Hotel, wystawa w Galerii Festiwalowej Plac Wolności 5
03 2008 - "Kotowisko", Poleski Ośrodek Sztuki, Łódź
11 2007 - "Ja, Tu I Teraz" III Edycja Warsztatów Intermedialnych, Łódź
11 2007 - "Książki Artystyczne w Pracowni Działań Multimedialnych na Wydziale Edukacji Wizualnej ASP w Łodzi" w Muzeum Książki Artystycznej, Łódź
05 2007 - wystawa zbiorowa prac studentów i pedagogów w ramach Jubileuszu 20 - lecia Wydziału Edukacji Wizualnej, Galeria ASP, Łódź
04 2007 - XXIV Konkurs im.Wł. Strzemińskiego, Łódź Art Center
03/04 2007 - wystawa indywidualna "Organizm" - obiekty przestrzenne i malarstwo, Galeria Widok, Łódź
11 2006 - "Ja, Tu I Teraz", II Edycja Warsztatów Intermedialnych, WSHE Patio Centrum Sztuki, Łódź
04 2006 - wystawa studentów Pracowni Malarstwa prof. Jolanty Wagner "Pracownia 302" BWA Galeria Sztuki Współczesnej, Sandomierz
2006 - XXIII Konkurs im. Wł. Strzemińskiego, ASP Łódź
2005 - 2006 - studia w Pracowni Działań Multimedialnych na Wydziale Edukacji Wizualnej ASP Łódź – stała, zbiorowa prezentacja prac studentów w internecie (www.multimedia.asp.lodz.pl)
2005 - ekspozycja rzeźby "Stół"" powstałej w ramach realizacji ćwiczenia w Pracowni Rzeźby na Wydziale Edukacji Wizualnej w Otwartej Pracowni Działań Twórczych "Poruszenie", Łódź
2005 - wystawa wybranych prac studentów z pracowni Grafiki Warsztatowej prof. Tomasza Chojnackiego, Wydział Edukacji Wizualnej ASP, Łódź
2005 - wystawa po plenerowa "Soczewka" - Galeria Wydziału Edukacji Wizualnej ASP, Łódź
2004 - performens z płonącą rzeźbą - kulą w ramach realizacji ćwiczenia w Pracowni Rzeźby na Wydziale Edukacji Wizualnej ASP Łódź.

Topic of diploma "Cyborgs – cycle of painting works" deals with the problem of a cyborg myth as a creature of differences - human, machines and an animal in one self-independent organism. This diploma work as well as the works of art of the artist include painting in a broader sense: collage, assemblage, illustration: traditional and computer, installation, small art forms: object, jewellery. In her works we can see animal, doll and human shapes motives – fantastic or real with the note of irony and dark sense of humour. The inspiration for action is music, darkness, colour, flash, human nature with its weaknesses, passions and anomalous.

Education:

2008 - diploma in painting
2008 - painting, art paper, photography
2005 – 2007 - graphics workshop, painting, art paper
2003 – 2005 - overall artistic profile
2003 – 2008 - Academy of Fine Arts (AFA) in Łódź, Faculty of Visual Education
1998 – 2003 - Public Arts School in Jarosław, field of study: Art of Exhibition

Professional experience:

Since 2011 - work as arts - adviser
02 2009 - 02 2010 - traineeship in Academy of Fine Arts (AFA), Łódź
03 2008 - 04 2008 - pedagogical traineeship as an art teacher during the classes for children and teenagers in Poleski Art Centre, Łódź
09 2006 - pedagogical traineeship as art teacher in secondary school - Zespół Szkół No. 3 of Łódzkie Stowarzyszenie Społeczno - Oświatowe, Łódź
2006 - organization of art workshops "Icone" for a group of students from different universities in Łódź

Awards/prizes, additional achievements:

Member of the Artistic Association "Kultura Aktywna" (Active Culture)
curator and co-author workshops and art project "Kult ura Mięsa" in May 2011 Łódź / September 2011 Wrocław
2009 - "Start Point" prize – the best European diploma, Klenova, Czech Republic
5 05 - 15 05 2009 - custodian of IV International Intermedia Workshops "Ja Tu Teraz – I here and now", Łódź
27 03 2008 - a prize from Magam Sp. z o.o. company during XXV Strzemiński Contest - "Sztuki Piękne – Fine Arts" 2007- 2008
2005 - participation in the theatre play "Z perspektywy marionetki – From the perspective of a marionette" in Otwarta Pracownia Działań Twórczych (Open Workshop of Creative Activities) "Poruszenie", Łódź

Individual and group exhibitions:

09/10 2015 - "Holidays in the city," City Point Culture Prexer-University of Łódź
11 2014 - "Who are you?", 6 Dzielnica (6 District), Łódź
05 2014 - "Humanoid 2", Gallery Ptapty Polish Theatre, Poznań
03 2014 - "Greetings from Łódź", 6 Dzielnica (6 District), Łódź
02 2014 - "Humanoid", Konduktorownia, Częstochowa
03 2013 - "CULTURE IS. Presentation of the artistic Association Kultura Aktywna" (Active Culture), Manhattan Gallery, Łódź
12 2012 - "End of the World", the Museum of Art Book, Łódź
12 2012 - "Cyfroteka", 6 Dzielnica (6 District), Łódź
09 2012 - "Exhibition Express East / Back to the Avant-garde", ancient house Pinkus, Łódź
06 2012 - "Catechesis - Łódź ", Museum of Art Book, Łódź
05 2012 - "Catechesis," Night at the Museum, Art Center Impart, Wrocław
05/06 2012 – "The Open Exhibition", The Łódź Special Economic Zone
03 2012 - "Catechesis," Kamienica Cudów (Tenement Miracles), Lublin
03 12 - "Good and Beauty 3" Bar "Anna", Łódź
02 2012 - "Corpus", Gallery "Free Space" of the Faculty of Visual Arts - Academy of Fine Arts Łódź
09/10 2011 - "Kult ura Mięsa 2" (The Cult ure of Meat 2), Bourgeois Brewery, Wrocław
07 2011 - virtual solo exhibition "Man-Enigma", http://www.plasterlodzki.pl/sztuka
06 2011 - "Elements", Nasiadownia Stara Szwalnia (Place to sit "Old Sewing"), Łódź
05/06 2011 - "The Open Exhibition", The Łódź Special Economic Zone and Book Art Museum in Łódź
05 2011 - workshops "Kult ura Mięsa" (The Cult ure of Meat), 21-29.05 – exhibition, Nasiadownia Stara Szwalnia (Place to sit "Old
Sewing"), Eternia, Łódź
04/05 2010 - individual exhibition "Instynkt - Emocje - Automatyzm - Instinct - Emotions - Automatism", Gallery Bałucka, Stary Rynek 2, Łódź
03/04 2010 - participation in the exhibition "Kotowisko", Poleski Ośrodek Sztuki - Poleski Art Centre, Łódź
03 2010 - "Malowane nadzieją - Painted with hope ", exhibition of Easter eggs in Manufaktura, Łódź
02 2010 - participation in the exhibition "05.09", Gallery Manhattan, Łódź
2009 - participation in the exhibition "Wechselwirkungen - Interaction", Gallery Fronttmann – Hallen, Herne, Germany
08/09 2009 - participation in the international exhibition of diploma "Start Point", Klatovy Gallery, Klenova, Czech Republic
05 2009 - participation in IV International Intermedia Workshops "Ja Tu Teraz – I here and now", Łódź
04/06 2009 - participation in the exhibition of Painting students’ from ASP (AFA) of the workshop of prof. Jolanta Wagner and Rafał Sobiczewski at the Faculty of Visual Education, Biblio-Art Gallery, Technical University of Łódź
04 2009 - participation in the exhibition "Mój Mistrz – My Master" of students and graduates of Painting from the workshop of prof. Jolanta Wagner during IX Festival of Science, Technology and Arts, ASP (AFA), Łódź
01/02 2009 - individual exhibition "Z perspektywy czterech łap – From the perspective of four paws", Poleski Ośrodek Sztuki – Poleski Art Centre, Łódź
01/02 2009 - participation in the exhibition "ASP Rocznik 2008 – AFA Annual 2008", Centralne Muzeum Włókiennictwa, Łódź
12 2008 - participation in the exhibition "Małe Niezobowiązujące – Small Casual", Klub Spadkobierców, Łódź
04 2008 - participation in the painting exhibition "Pracownia 302 – Studio 302" Poznaj Język Sztuki (Get to know the language of Arts) – during VIII Festival of Science, Technology and Arts, Gallery of AFA (ASP) – Łódź
04 2008 - participation of author’s photographs during sidle show from the topic of "Niewidzialne Miasto – Łódź (Invisible City – Lodz)", Faculty of Visual Education, Łódź
04 2008 - individual exhibition of paintings in the gallery of programme "Dobry Wieczór – Good evening" in local television, TVP Łódź
03/04 2008 - participation in the exhibition of awarded works at XXV Strzemiński Contest - "Sztuki Piękne – Fine Arts", Gallery of AFA, Łódź
03 2008 - participation in the charitable auction "Malowane nadzieją – Painted with hope" of artistically ornamented Easter eggs – Grand Hotel; 4-17 03 2008 exhibition of Easter eggs in the Festival Gallery Plac Wolności 5
03 2008 - participation in the exhibition "Kotowisko", Poleski Ośrodek Sztuki, Łódź
11 2007 - participation in the third edition of intermedia workshops of students and educators "Ja tu i teraz – I here and now", Łódź
11 2007 -participation in the group exhibition "Książki Artystyczne w Pracowni Działań Multimedialnych na Wydziale Edukacji Wizualnej ASP w Łodzi – Artistic Books in the Workshop of Multimedia Activities at the Faculty of Visual Education of AFA in Lodz" in the Museum of Artistic Books, Łódź
05 2007 - group exhibition of works of students and educators during the Jubilee of 20 years of the Faculty of Visual Education – Gallery ASP Łódź
04 2007 - group exhibition of participants of XXIV Strzemiński Contest, Łódź Art Center
03/04 2007 - individual exhibition "Organizm - Organism" – spatial objects and painting, Dom Kultury "Widok", Łódź
11 2006 - participation in the second edition of intermedia workshops "Ja tu i teraz", WSHE Patio Centrum Sztuki, Łódź
04 2006 - participation in the exhibition of students of Painting Workshop of prof. Jolanta Wagner "Pracownia 302 – Studio 302" BWA Gallery of Contemporary Art in Sandomierz
2006 - exhibition during XXIII Strzemiński Contest, ASP (AFA) Łódź
2005 - 2006 - studies in the Workshop of Multimedia Activities at the Faculty of Visual Education ASP Łódź – regular, group presentation of students’ works in the internet (www.multimedia.asp.lodz.pl)
2005 - sculpture exposition "Stół" created during practical classes in Sculpture Studio at the Faculty of Visual Education in Otwartej Pracowni Działań Twórczych "Poruszenie", Łódź
2005 - group exhibition of students’ selected works from Graphic Studio of prof. Tomasz Chojnacki, building of the Faculty of Visual Education, ASP Łódź
2005 - participation in the group exhibition "Soczewka" – Gallery of the Faculty of Visual Education ASP Łódź
2004 - performance with burning sculpture – a sphere/ball during practical classes in Sculpture Studio at the Faculty of Visual Education, ASP Łódź.